2019. gada 21. dec.

Kalendārs 2020.gadam.

Jau piekto gadu pēc kārtas Aulejas pagastā tiek izdots kalendārs, visiem līdzdarbojoties un atbalstot. Izmantojam fotogrāfijas, kuras iesūta paši autori, gan no bibliotēkas un tautas nama fotoarhīva. Galvenais nosacījums, lai cilvēkiem ir atpazīstamas vietas, svarīgi notikumi mūsējiem, aulejiešiem. Kalendārs ir pieprasīts, interesējas arī attālāk dzīvojošie Aulejas iedzīvotāji. Šoreiz kalendārā divi svarīgi mums notikumi: Etnogrāfiskajam ansamblim "Aulejas sievas"astoņdesmit pastāvēšanas gadi un Aulejas baznīcai - 310 gadi.
Kalendārus var saņemt Aulejas pagasta pārvaldē un bibliotēkā.


2019. gada 19. dec.

Ieskandinājām Ziemassvētkus.

18.decembrī plkst.12.00 Aulejas tautas namā notika skaists pirmssvētku pasākums. Sadarbībā ar Tautas namu rīkojām Ziemassvētku tirdziņu, kura norisi nu jau otro gadu apvienojam ar skaistu koncertu. Skatītājus iepriecināja Krāslavas pamatskolas skolēni ar krāšņām dejām TDA "Pastaliņas " izpildījumā, kā arī mazo rūķu izdarības, solo dejotāji un Annas muzikālais priekšnesums, un Ralfa garais dzejolis. Paldies visiem!
Pēc koncerta, kā iecerēts, notika lielā pirkšana un pārdošana. Visiem labs noskaņojums un prieka dzirksts acīs - tas arī bija vajadzīgs.


2019. gada 17. dec.

Radošās darbnīcas.

Šogad decembra sestdienās, radošo darbnīcu laikā, varēja jebkurš izmēģināt savu roku dekoru, svētku noformējuma, apsveikuma kartiņu gatavošanā.


2019. gada 2. dec.

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

Saņemtas jaunas grāmatas. Ziedojums no Latgales Kultūras centra.
Gaidām lasītājus.

Pasākumu plāns decembrim.

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
12. mēn.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
12.mēn.
Darbs ar bibliotēkas grāmatu krājumu.
Norakstīšanai atlasīt grāmatas, periodiku.
12.mēn.
Darbs ar akcijas “Makulatūras vākšana”dalībniekiem.
Sazvanīšanās, atgādināšana, makulatūras atvešana.
12.mēn.
Darbs ar novadpētniecības materiāliem.
Sakārtot Dzalbu dzimtas atmiņas, ievietot ieskenētas fotogrāfijas, noformēt.
12.mēn.
Darbs pie bibliotēkas datu uzskaites kārtošanas par 2019.g.
Atskaitēm par 2019.g.
12.mēn.
Meistardarbnīcu organizēšana sestdienās.
Tradicionāli katru decembra sestdienu bibliotēkā notiek darbnīcas. Adventes vainagu pīšanas darbnīca 29.novembrī.
5.12.
Seminārs Krāslavas NCB.
Dažādi jautājumi.
7.12. plkst.10.00
Balti Ziemassvētki nāk!
Meistardarbnīca eglīšu rotājumu, telpu dekoru izgatavošana.
14.12. plkst.10.00
Ziemassvētki sabraukuši rakstītām (i) kamanām.
Radošā darbnīca apsveikuma kartiņu gatavošanai.
18.12. plkst.9,30
Ziemassvētku gadatirgus.
Vietējo ražotāju un amatnieku tirdziņš.
21.12. plkst.10.00
Klāsim Ziemassvētku galdu!
Radošā darbnīca. Piparkūku, cepumu, pīrāgu cepšana svētkiem.

2019. gada 1. dec.

Adventes vainagu pīšanas darbnīca.

Par tradīciju tapušās meistardarbnīcas decembra sestdienās daudzi aulejieši ir novērtējuši un labprāt piedalās. Pirmā sestdiena, kura šogad iekrita 30.novembrī, veltīta Adventes vainagu pīšanai. Paldies visiem dalībniekiem!
2019. gada 16. nov.

Mūsu dzimtene - Latvija"

Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde par Latvijas Republikas dibināšanu, cilvēkiem un notikumiem, atzīmējot 101. gadadienu.

2019. gada 12. nov.

"Par varoņiem nepiedzimst"

11.novembris Latvijā tiek atzīmēts kā varoņu piemiņas diena cīņā pret Bermonta karapulkiem 1919.gadā. Lāčplēša diena, kad atceramies Latvijas dibināšanas un tās neatkarības aizstāvēšanas grūtības. Cilvēkus, kas krita par mūsu brīvo Latviju.
Literatūras izstāde Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma līdz 17.novembrim.

2019. gada 8. nov.

"Mārtiņam(i) gaili kāvu".

Ievērojot tautas tradīcijas, 8.novembrī, Aulejas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Tautas namu, organizējām Mārtiņdienas gadatirgu. Tirdziņi Aulejā ir cieņā, kaut arī ne katru reizi atnāk pietiekami daudz pircēju, vai pārdevēju. Gadās dažādi, bet šoreiz bija labi - apmierināti gan pārdevēji, gan pircēji. Daudzi varēja iegādāties keramikas izstrādājumus pie Ilmāra Veceļa, medu, sveces un citus bišu produktus pie Ināras, olas, sierus, dzērvenes un dažādus rudens dārzeņus. Paldies visiem dalībniekiem!2019. gada 1. nov.

Pasākumu plāns novembrim

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
11. mēn.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
Z.Pikmane
7.11 – 14.11.
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140. (1879.-1945.)
K.Skalbes literāro darbu izstāde.
Z.Pikmane
8.11.
Mārtiņdienas gadatirgus.
“Mārtiņam i gaili kāvu”.
Vietējo ražotāju produkcijas, izstrādājumu pārdošana. Literatūras izstāde par Mārtiņdienas paražām.
Z.Pikmane
I.Vovka
11.11. – 17.11.
“Par varoņiem nepiedzimst”.
Lāčplēša dienai veltīta literatūras izstāde.
Z.Pikmane
16.11. – 26.11.
“Mūsu dzimtene – Latvija”.
Literatūras izstāde par Latvijas Republikas dibināšanu, cilvēkiem un notikumiem, atzīmējot 101.gadadienu.
Z.Pikmane

21.11. – 30.11.
Pasaules televīzijas diena.
“Zilais ekrāns”.
Pieejamās literatūras izstāde par televīzijas aizsākumiem, mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
Z.Pikmane

Kristiānas Stepiņas zīmējumu izstāde.

Aulejas pagasta bibliotēkā no 01.11. līdz 10.11. apskatāma talantīgās aulejietes Kristiānas Stepiņas zīmējumu izstāde.  Kristiāna mācās Krāslavas pamatskolas 7.klasē, bet brīvajā laikā zīmē. Pateicamies par atsaucību un atļauju savus darbus izstādīt apskatei Aulejā.
Lai veicas!


2019. gada 26. okt.

Lai dzejas vārdi skan.

Atzīmējot Dzejas dienas, šogad vēlējāmies dzirdēt ne tikai zināmu un cienījamu latviešu dzejnieku vārdus, bet arī cildināt savus jaunos talantus. Aulejā daudzi raksta dzejoļus, īpaši gribas atzīmēt jaunos aulejiešos, kā Viktorija Vaišļa, Kristiāna Stepiņa, Anna Umbraško, Līga Lipšāne, Jānis Vaišļa. Viņu dzejoļi tika publicēti bērnu dzejas krājuma "Garā pupa"2016.gada izdevumā. Spilgts piemērs ir Ilze Vovka, kuras dzeju dzirdam biežāk- viņa spēj atrast dzejas vārdus, piemeklējot dažādiem gadījumiem un cilvēkiem. Ilmārs Vecelis, - mākslinieks keramikis, arī dzejā ir pieredzējis meistars.
Lasījām dzejoļus, klausījāmies jaunos autorus, dzērām tēju. Daudziem klātesošajiem bija liels atklājums par jaunajiem talantiem. Lai veicas un iedvesma neatstāj.2019. gada 12. okt.

Senioru balle.

Par tradīciju Aulejas tautas namā kļuvušais pasākums senioriem, notika šī gada 11.oktobrī. Aktīvi piedalījās Aulejas pagasta cilvēki, jo kopā būšanas prieks sanāk retu reizi. Satikties, aprunāties, pasmieties par senajiem atgadījumiem, - tas šodien tik ļoti vajadzīgs katram cilvēkam. Ja vēl kaimiņi atbrauc ar koncertu, kas gan var būt labāks?
Seniori, aizejot pensijā, sāk lasīt grāmatas biežāk, nekā jaunības gados. Beidzot ir vairāk brīva laika, ko lietderīgi aizpildīt ar grāmatu un žurnālu lasīšanu. Par katru lasītāju man ir prieks, īpaši par katru jauno lasītāju, senioru, kāds šogad ir V.Dzalbs.2019. gada 5. okt.

2019. gada 3. okt.

Grāmatu izstāde par veselību un pareizas ēšanas paradumiem

Rudens klāt. Katrs norūpējies par savu un savu tuvinieku veselību aukstajā un tumšajā laikā. Bibliotēkā ir daudz grāmatu par to, kā mēs varam palīdzēt savam organismam. Nāciet, lasiet un esiet veseli!

2019. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bibliotēkā

Gaidām lasītājus bibliotēkā. Saņemtas grāmatas no ziedotājiem. Ilzes un Līgas Jansones grāmatas par veselības uzturēšanu un pareizu dzīves uztveri. Atliek pašiem lasīt un rīkoties.

Ekskursija uz Franča Trasuna muzeju "Kolnasāta".

Atceroties mūsu diženo latgalieti, radās ideja noorganizēt ekskursijas braucienu uz Sakstagala pagasta muzeju "Kolnasāta". To iecerējām kā veltījumu Latvijas -100gadei. Šo ideju atbalstīja pagasta vadītājs Aivars Umbraško. Interesentu bija daudz, tomēr visi tajā dienā nevarēja braukt. Bet, nelielā sastāvā tomēr braucām, kā iecerēts un saskaņots ar muzeja gidi Ilonu.
Interesantais stāstījums par Franča Trasuna bērnību, jaunību, ģimeni, apskatot saglabājušās  mēbeles, māju, tās iekārtojumu, radās sajūta, ka esi nonācis laba saimnieka mājā pirms simts gadiem. Katrai lietai sava nozīme un pielietojums.
Apskatījām arī pastāvīgo izstādi "Senie sadzīves priekšmeti", Latgales zemnieka sētas kultūrvidi ar dzīvojamo māju, kūti, klēti, pirti, ābeļdārzu, liepu aleju, dīķiem. Apstājāmies arī pie krucifiksa, kuram bija un arī patlaban ir liela loma cilvēku dzīvē.
Pēc muzeja apskates aizbraucām uz Rēzeknes Miera kapiem, kur atdusas Francis Trasuns. Ziedi, sveces un lūgšana - tās bija mūsu dāvanas.
2019. gada 14. sept.

Pirmajam Latvijas Prezidentam Jānim Čakstem - 160.

Aicinu lasītājus atcerēties Latvijas Pirmo prezidentu Jāni Čaksti, kuram šogad svinam 160. Vēlreiz pārlapot grāmatu un atcerēties savas valsts vēsturi.

2019. gada 6. sept.

Jaunas grāmatas bibliotēkā

Aicinu lasītājus uz bibliotēku pēc grāmatām. Nupat saņemtas jaunas 11 grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un 12 grāmatas dāvinājums.

2019. gada 28. aug.

29.augusts - Latvijas Nacionālajai bibliotēkai - 100.


Meklē atbildes? Ieskaties Enciklopēdijā!

Aicinām zinātkāros - lielos un mazos - uz bibliotēku! No 28.augusta  bibliotēkā Enciklopēdiju izstāde visa septembra garumā. Piemēram, Lielā Latvijas Enciklopēdija, Ilustrēta bērnu enciklopēdija, Ģeogrāfijas enciklopēdija, Mitoloģijas enciklopēdija, Latvijas Vēstures, - Ģeogrāfijas, - Sēņu, - Alu, - Meža, un daudz dažādu citu.

2019. gada 30. jūl.

Grāmatu izstāde par Latgali

Jāņa Tumova kunga ziedoto grāmatu izstādi par Latgali, latgaliešu valodā, par izciliem latgaliešiem, var apskatīt un lasīt no 30.jūlija līdz 14.augustam.
Gaidām lasītājus.

Boltuos supratkys