2013. gada 28. dec.

Jaunākās grāmatas

Bibliotēkā apskatāmas jaunākās grāmatas, kuras iepirktas par pašvaldības līdzekļiem Grāmatu svētkos (01.11.2013.), saņemtas kā dāvinājumi un ziedojumi.

2013. gada 21. dec.

Ziemassvētku tirdziņš

Aulejas tautas namā š.g. 20.decembrī tika organizēts pirmssvētku tirdziņš. Gan pārdevēji, gan pircēji bija pagasta cilvēki. Šādu tirdziņu rīkošanu vēlamies iedibināt kā tradīciju. Daudziem pasākums patīk, vēl jo vairāk tiem, kas paši ražo, gatavo. Tā ir iespēja pārdot. Devīze - Par savējiem! Mācāmies pārdot, mācāmies pirkt, arī meklēt savas iespējas, talantus. Varbūt kādu iedrošināt- kāpēc es tā nevarētu?

Boltuos supratkys