2019. gada 16. nov.

Mūsu dzimtene - Latvija"

Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde par Latvijas Republikas dibināšanu, cilvēkiem un notikumiem, atzīmējot 101. gadadienu.

2019. gada 12. nov.

"Par varoņiem nepiedzimst"

11.novembris Latvijā tiek atzīmēts kā varoņu piemiņas diena cīņā pret Bermonta karapulkiem 1919.gadā. Lāčplēša diena, kad atceramies Latvijas dibināšanas un tās neatkarības aizstāvēšanas grūtības. Cilvēkus, kas krita par mūsu brīvo Latviju.
Literatūras izstāde Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma līdz 17.novembrim.

2019. gada 8. nov.

"Mārtiņam(i) gaili kāvu".

Ievērojot tautas tradīcijas, 8.novembrī, Aulejas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Tautas namu, organizējām Mārtiņdienas gadatirgu. Tirdziņi Aulejā ir cieņā, kaut arī ne katru reizi atnāk pietiekami daudz pircēju, vai pārdevēju. Gadās dažādi, bet šoreiz bija labi - apmierināti gan pārdevēji, gan pircēji. Daudzi varēja iegādāties keramikas izstrādājumus pie Ilmāra Veceļa, medu, sveces un citus bišu produktus pie Ināras, olas, sierus, dzērvenes un dažādus rudens dārzeņus. Paldies visiem dalībniekiem!2019. gada 1. nov.

Pasākumu plāns novembrim

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
11. mēn.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
Z.Pikmane
7.11 – 14.11.
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140. (1879.-1945.)
K.Skalbes literāro darbu izstāde.
Z.Pikmane
8.11.
Mārtiņdienas gadatirgus.
“Mārtiņam i gaili kāvu”.
Vietējo ražotāju produkcijas, izstrādājumu pārdošana. Literatūras izstāde par Mārtiņdienas paražām.
Z.Pikmane
I.Vovka
11.11. – 17.11.
“Par varoņiem nepiedzimst”.
Lāčplēša dienai veltīta literatūras izstāde.
Z.Pikmane
16.11. – 26.11.
“Mūsu dzimtene – Latvija”.
Literatūras izstāde par Latvijas Republikas dibināšanu, cilvēkiem un notikumiem, atzīmējot 101.gadadienu.
Z.Pikmane

21.11. – 30.11.
Pasaules televīzijas diena.
“Zilais ekrāns”.
Pieejamās literatūras izstāde par televīzijas aizsākumiem, mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
Z.Pikmane

Kristiānas Stepiņas zīmējumu izstāde.

Aulejas pagasta bibliotēkā no 01.11. līdz 10.11. apskatāma talantīgās aulejietes Kristiānas Stepiņas zīmējumu izstāde.  Kristiāna mācās Krāslavas pamatskolas 7.klasē, bet brīvajā laikā zīmē. Pateicamies par atsaucību un atļauju savus darbus izstādīt apskatei Aulejā.
Lai veicas!


Ekskurseja iz ,,Rogovkys dzejis vogu"