2022. gada 6. janv.

Pasākumu plāns 2022.gada janvārim.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

02.-30.01.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

03.-15.01.

Gada atskaites un statistikas veidlapu aizpildīšana.

Atskaites par 2021.gadu bibliotēkā.

06.-16.01.

Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 85 (1937-2008)

Literatūras izstāde.

20.01. -30.01.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

Literatūras un periodikas materiālu izstāde.

22.01. – 31.01.

Vēsturniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam–100 (1922-2006)

Literatūras un periodikas materiālu izstāde.

Boltuos supratkys