2018. gada 15. sept.

"Dzejniece, prozaiķe Inese Zandere"- literatūras izstāde. Inesei Zanderei - 60.

No 12. septembra Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma dzejnieces Ineses Zanderes literāro darbu izstāde. Dzejniece ļoti daudz sarakstījusi dzejoļus bērniem. Īpaši gaidīti bērni un skolēni.


2018. gada 1. sept.

Darba plāns septembrim.


  1.  01.09. - 15.09. Bibliotēka. Dzejnieks Jānis Rainis - aktuāls arī šodien. Literāro darbu izstāde.
  2.  Dat. tiks preciz. - Aulejas Tautas nams. "Lai dzejas vārdi skan!"- dzejas pēcpusdiena.
  3.  12.09. - 22.09. Bibliotēka. "Dzejniece, prozaiķe Inese Zandere - 60". Literatūras izstāde.


7.februāris - Drošāka interneta diena.

  Š.g. 7.februārī būsim vienoti un atzīmēsim DID kopā.   Jūsu aktivitātes un pasākumus esam iekļāvuši DID kartē  ej.uz/DID2023_pasakumi . Ga...