2022. gada 6. janv.

Pasākumu plāns 2022.gada janvārim.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

02.-30.01.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

03.-15.01.

Gada atskaites un statistikas veidlapu aizpildīšana.

Atskaites par 2021.gadu bibliotēkā.

06.-16.01.

Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 85 (1937-2008)

Literatūras izstāde.

20.01. -30.01.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

Literatūras un periodikas materiālu izstāde.

22.01. – 31.01.

Vēsturniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam–100 (1922-2006)

Literatūras un periodikas materiālu izstāde.

2021. gada 29. dec.

2021. gada 9. dec.

Aicinu lasītājus uz bibliotēku.

 Saskaņā ar Projektu "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām"2021, Krāslavas novada centrālā bibliotēka nodeva Aulejas pagasta bibliotēkai jaunas 32 grāmatas. Gaidām lasītājus, gan pieaugušos, gan bērnus.
20.janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena (31.gadadiena).

LR Prezidenta uzruna, video. Saite zemāk: https://www.youtube.com/watch?v=NFpYkC1cxPI