2023. gada 3. marts

Pasākumu plāns 2023.g.martam.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-31.03.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā. Pastāvīgi.

7.03-14.03.

Rakstniekam, žurnālistam PAULAM BANKOVSKIM-50 (1973-2020)

Bibliotēkas krājumā esošās literatūras izstāde.

25.03.-31.03.

“Tās atmiņas, kas sāpēs mūžam…”

1949.gada 25.marta deportācijas.

Atceroties un pieminot vēstures skaudrās dienas. Literatūras izstāde no bibliotēkā pieejamajiem materiāliem.

28.03.

Latviešu dzejniecei Amandai Aizpurietei – 67 (1956)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2023. gada 1. marts

2023. gada 25. febr.

Jaunas iespējas bibliotēkā!

 

Neizejot no mājas, Jūs varat lasīt grāmatas savā datorā vai pat telefonā. Tas ir, e-grāmatas. Kā piereģistrēties? Varat droši griezties bibliotēkā pēc palīdzības, vai arī tie, kuriem izsūtītas e-vēstules ar pieejas datiem (lietotājvārds un parole), varat paši to veikt, lasot pievienoto skaidrojumu.


Lai labi lasās!

E-grāmatu bibliotēka, nospiežot uz saites:


2023. gada 18. febr.

Februāris - sveču mēnesis.

Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma Jekaterinas Dreimanes sveču kolekcija, rūpīgi krāta 12 gadus un uzglabāta. Tagad ar interesi varam aplūkot kādreiz slavenās sveču ražotnes "Dobeles sveces"izstrādājumus. Paldies, Jekaterina!

 

No "Vēsturisko liecību istabas".

Šoreiz materiāli par Etnogrāfisko ansambli "Aulejas sievas". No dažādiem periodikas izdevumiem: no 1996.g. līdz 2005.gadam.

                                Aulejiešu lepnums.


Pasākumu plāns 2023.g.martam.

  Datums Pasākuma veids, temats un nosaukums Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti) 01.-31.0...