2022. gada 20. sept.

Septembris - dzejas dienu mēnesis.

 


Septembris – dzejas mēnesis.

                “Šo darīja, to darīja, sveši ļaudis daudz darīja,

Ko darīja sveši ļaudis, to tu līdzi nedari!

Tev jādara sevis dēļ, lai var dzīvot ilgi vēl.”

(A.Pumpurs)

 No šī gada 20.septembra līdz 30.septembrim

 Aulejas pagasta bibliotēkā

apskatāma jaunāko dzejas krājumu izstāde, veltīta Dzejas dienām Latvijā.

 Interesenti varēs dzert tēju, lasīt dzeju; ar atļauju ierakstīsim video, publicēšanai sociālajos tīklos.

Dzejas krājumu izstāde no bibliotēkas fonda. Jaunākie dzejas krājumi, iegādāti vai saņemti kā dāvana vai ziedojums:

"Mirāža", dzejoļu krājums, izdots 2022.gadā.

"ne viss jau notiek tā uzreiz

bet kāda maģija ir katrā "pirmoreiz". (I.Nāra)

"Prīca un klusiešona", A.Rancāne, 2018.

"Pa rudinim sīvītis īeimūt kūkūs,

Sevkurā veitula stumbrā pa Annai,

Marta īaug prīdē, a Marija

Aizmīg, sasaritiniejuse zam eglis."

(A.Rancāne)

"Klusā daba ar dažiem skaļi izrunātiem vārdiem", L.Dubkēvičs, 2019.

"Laiku pa laiku laikam kāds vēl tintē mērc spalvu 

un vēstules raksta.

Laiku pa laiku laikam vēl dzēšpapīrs burtus dzēš

un kāds vēl rokrakstā pieglaužas Laikam..."

(L.Dubkēvičs)

"Tilts", jaunā klasika, Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi, 2021.

"Atmiņas pārliešana", jaunā klasika,  Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi, 2021.

"Tornis", Ene Mihkelsone, jaunā klasika,  Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi, 2021.

"K.B.u.c.", M.Martinaitis,  Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi, 2021.

"365", G.Račs, u.c.

2022. gada 10. aug.

Pētot savas dzimtas pagātni.

 Piektdien, 5.augustā, plkst.10:00 Aulejas pagasta bibliotēkā notika sen gaidīta tikšanās ar bijušo aulejieti Valentīnu Dani (dz.Dzalbi). Daudzreiz norunāta un atlikta tikšanās dažādu apstākļu dēļ. Pirms vairākiem gadiem uzrunāju Valentīnas kundzi, vai nevarētu uzrakstīt atmiņas par savu dzimtu. Kāda sagadīšanās,- viņa tieši to arī darot, tikai vajadzēšot palīdzību ieskenēt fotogrāfijas un izdrukāt. Tātad - Liktenis.

Paldies Valentīnas kundzei par atsaucību un lielo uzdrīkstēšanos. 

Varbūt arī citi uzdrošināsies stāstīt savas atmiņas, atstāt liecības par aizgājušiem, grūtiem, tomēr skaistiem laikiem.

Valentīnas kundzei nosvinējām arī dzimšanas dienu. Dāvanā - Ilzes Vovkas sirsnīgie dzejoļi.Kopā ar bērnības draudzeni Irēnu.

Dzalbu dzimtas stāsts. Auleja.


2022. gada 4. aug.

Bibliotēkā vērtīgas grāmatas.

 Aulejas pagasta bibliotēka saņēma "Dovinojumu no Rēzeknes Augstskolas profesores Ritas Liepiņas, kas dzimuse un auguse Aulejas pogosta "Čerpinsku"sādžā."

LATGALES LINGVOTERITORIĀLĀ VĀRDNĪCA I un II daļa. (divas grāmatas).

Lasīsim, pētīsim. Arī par Auleju atrodama informācija. Laipni aicināti!


2022. gada 2. aug.

Lietas ar "vēstures elpu".

 Aulejas tautas nama telpās ir izremontēta istaba, kur krājam vēsturiskās liecības. Tāds arī nosaukums "Vēsturisko liecību istaba". Speciāli ekskursanti gan nebrauc, toties pašiem aulejiešiem reizēm ir svētīgi ieskatīties.

2022. gada 9. jūl.

Lūgums aulejiešiem.

 Nemanot un palēnām vasara iet uz beigām. Baudot vasaru, atcerēsimies par nepieciešamību ņemt līdzi fotoaparātu. "Ķersim"skaistos mirkļus, jo tuvojas jauna kalendāra laiks.

 Lūdzu, fotografējiet, sūtiet uz e-pastu aulejasfoto(et) inbox.lv.Septembris - dzejas dienu mēnesis.

  Septembris – dzejas mēnesis.                     “Šo darīja, to darīja, sveši ļaudis daudz darīja, Ko darīja sveši ļaudis, to tu līdzi...