2021. gada 29. dec.

2021. gada 9. dec.

Aicinu lasītājus uz bibliotēku.

 Saskaņā ar Projektu "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām"2021, Krāslavas novada centrālā bibliotēka nodeva Aulejas pagasta bibliotēkai jaunas 32 grāmatas. Gaidām lasītājus, gan pieaugušos, gan bērnus.
2021. gada 2. dec.

Pasākumu plāns decembrim.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-30.12.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

27.11.

“Šis klusais gaidīšanas laiks”.

Adventes vainagu pīšanas darbnīca. “zaļais režīms”.

04.12.-11.12.

Ziemassvētkus gaidot.

Rotājumu un apsveikumu izgatavošanas darbnīca. ‘zaļais režīms”.

18.12.-23.12.

Ziemassvētkus gaidot.

Cepumu, pīrāgu, kļocku cepšanas darbnīca. “zaļais režīms”.

20.12.-30.12.

Latviešu rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 95 (1926)

Z.Skujiņa literāro darbu izstāde bibliotēkā.

Izstāde "Laime ir sīkumos"