2021. gada 28. janv.

Franču rakstniekam Romēnam Rolānam - 155 (1866-1944).

 "Mākslas uzdevums nav kalpot sapnim, bet gan dzīvei".R.Rolāns

Romēna Rolāna literāro darbu izstāde Aulejas bibliotēkā apskatāma no 29.01. līdz 10.02.2021. Viņa darbus ir tulkojis Roberts Kroders, Zenta mauriņa. R.Rolāns bija dramaturgs, rakstnieks, esejists, mākslas zinātnieks. Studējis literatūru, mūziku, filozofiju Sorbonnā. 1915.gada Nobela prēmijas literatūrā laureāts.

 Aulejas bibliotēkā pieejami 11 sējumi, tajā skaitā ievērojamu personību biogrāfijas: Ludviga van Bēthovena, Georga Frīdriha Hendeļa, Mikelandželo un Ļeva Tolstoja.Vairāk informācijas varat meklēt:

https://www.letonika.lv/literatura/default.aspx?q=rol%c4%81ns&s=0

https://lnb.lv/lv/par-biblioteku/krajums, u.c.

2021. gada 12. janv.

Darba plāns 2021.gada janvārim.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-31.01.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

12.01.-22.01.

“Par prieku sev es uzrakstu par savu paša prieku…”

Latviešu komponistam Raimondam Paulam -85 (1936)

Literatūras, veltītas Raimondam Paulam, izstāde.

20.01.-31.01.

Barikāžu aizstāvju atceres diena.

Literatūras izstāde bibliotēkā.

29.01.-10.02.

“Mākslas uzdevums nav kalpot sapnim, bet gan kalpot dzīvei”.

Franču rakstniekam Romēnam Rolānam – 155 (1866-1944).

R.Rolāna literāro darbu izstāde bibliotēkā.

2021. gada 6. janv.

Interesants konkurss bērniem no izdevniecības "Virja".

 http://www.virja.lv/lv/konkurssg2021_janv/

Paldies, Lasītāj!

 Tas garais, 2020., gads iet uz beigām. Nākošo visi gaida ar cerībām, ka būs labāk. Nevajadzēs baidīties no vīrusiem, no cilvēkiem, kas nāk bez maskas. Šogad bija vairāk laika palikt vienatnē ar sevi, savām domām.

 Drūmajā laikā vislabākā nodarbe ir lasīšana, arī domas līdzi skrien lasāmvielai, rodas pārdzīvojumi par grāmatas varoņiem. Var daudz minēt plusu lasīšanai, un tieši grāmatas lasīšanai. Par to es praktiski varu pārliecināties savā darbā ikdienā. Aulejas pagasta bibliotēkā ir pastāvīgie lasītāji, kuri regulāri nāk pēc grāmatām. Interesējas par jaunajām grāmatām, dalās iespaidos par izlasīto. Tas sagādā man gandarījumu un darbaprieku. Paldies, Jums, mani lasītāji!

Šogad visvairāk grāmatu izlasījis Vitālijs Dzalbs – 126, Ināra Stepiņa – 101, Leongina Umbraško – 79, Leontīne Dzalbe – 73. Paldies par aktīvu lasīšanu un bibliotēkas apmeklēšanu izsaku daudziem, kā, piemēram, Annai Dzalbei, Daigai Vigulei, Viktoram Matejam, Helēnai Jakovelei, Janīnai Umbraško, Jeļenai Vigulei. Protams, arī visiem pārējiem lasītājiem.

Gribu visiem novēlēt labu veselību, lasītprieku, optimismu un zinātkāri 2021.gadā.

“Aizraušanās ar lasīšanu- jaunībā baro, vecumā ielīksmo, laimi izdaiļo, nelaimē dod patvērumu un mierinājumu, mājās iepriecina, ārpus mājas netraucē…” Cicerons

Ekskurseja iz ,,Rogovkys dzejis vogu"