2019. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bibliotēkā

Gaidām lasītājus bibliotēkā. Saņemtas grāmatas no ziedotājiem. Ilzes un Līgas Jansones grāmatas par veselības uzturēšanu un pareizu dzīves uztveri. Atliek pašiem lasīt un rīkoties.

Ekskursija uz Franča Trasuna muzeju "Kolnasāta".

Atceroties mūsu diženo latgalieti, radās ideja noorganizēt ekskursijas braucienu uz Sakstagala pagasta muzeju "Kolnasāta". To iecerējām kā veltījumu Latvijas -100gadei. Šo ideju atbalstīja pagasta vadītājs Aivars Umbraško. Interesentu bija daudz, tomēr visi tajā dienā nevarēja braukt. Bet, nelielā sastāvā tomēr braucām, kā iecerēts un saskaņots ar muzeja gidi Ilonu.
Interesantais stāstījums par Franča Trasuna bērnību, jaunību, ģimeni, apskatot saglabājušās  mēbeles, māju, tās iekārtojumu, radās sajūta, ka esi nonācis laba saimnieka mājā pirms simts gadiem. Katrai lietai sava nozīme un pielietojums.
Apskatījām arī pastāvīgo izstādi "Senie sadzīves priekšmeti", Latgales zemnieka sētas kultūrvidi ar dzīvojamo māju, kūti, klēti, pirti, ābeļdārzu, liepu aleju, dīķiem. Apstājāmies arī pie krucifiksa, kuram bija un arī patlaban ir liela loma cilvēku dzīvē.
Pēc muzeja apskates aizbraucām uz Rēzeknes Miera kapiem, kur atdusas Francis Trasuns. Ziedi, sveces un lūgšana - tās bija mūsu dāvanas.
2019. gada 14. sept.

Pirmajam Latvijas Prezidentam Jānim Čakstem - 160.

Aicinu lasītājus atcerēties Latvijas Pirmo prezidentu Jāni Čaksti, kuram šogad svinam 160. Vēlreiz pārlapot grāmatu un atcerēties savas valsts vēsturi.

2019. gada 6. sept.

Jaunas grāmatas bibliotēkā

Aicinu lasītājus uz bibliotēku pēc grāmatām. Nupat saņemtas jaunas 11 grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un 12 grāmatas dāvinājums.

Boltuos supratkys