2020. gada 22. dec.

2020. gada 12. dec.

Aicinām lasītājus uz bibliotēku.

 Saskaņā ar Kultūras Ministrijas (KM) projektu "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām", Aulejas pagasta bibliotēka saņēmusi 34 jaunas grāmatas. Grāmatas lasītājiem ar dažādām interesēm, piemēram, Žila Verna "Drāma Livonijā". Izrādās, franču rakstnieks Žils Verns bijis Rīgā 1893.gadā. Detektīvs.

Aicinu arī bērnus uz bibliotēku. Tuvojas brīvdienas un ko var vēl darīt, kad ārā nav sniega? Protams, lasīt.Vajadzīga grāmata!

 Nupat nākusi klajā grāmata "Latgales pavārgrāmata"Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes. Grāmatā atradīsiet receptes no Venerandas Dzalbes un Sandras Vaišles.

Paldies meitenēm par atsaucību!

Grāmata pieejama Aulejas pagasta bibliotēkā.
2020. gada 2. dec.

 

DARBA PLĀNS 2020.GADA DECEMBRIM

01.-31.12.

Jauno grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

05.-19.12.

“Ziemassvētki sabraukuši rakstītām (i) kamanām”

Bibliotēkas telpu noformēšana Ziemassvētkiem un Jaungadam.

19. – 30.12.

“Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām..”

Dažādas literatūras izstāde par Ziemassvētku sagaidīšanu, pavadīšanu.

 

2020. gada 28. nov.

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

 Aulejas pagasta bibliotēkā saņemtas grāmatas no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas saskaņā ar projektu "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām", kopā 34 grāmatas.

Dāvinājumā ir gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļliteratūra, vēstures izziņu grāmatas, latviešu tradīciju apraksti un grāmatas bērniem un jauniešiem.

Nopietniem lasītājiem izvēle lieta - "Latgale. Atspulgi vēstures spogulī", M.Šneps-Šneppe;

Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca, A. Kuzina;

Atgūtā demokrātija Nr.2, I.Ījabs;

Mūsu tautas gaita, A. Velēda Žīgure;

Latviešu dziedināšanas tradīcijas, I.Ančevska;

Pasaules vēsture, P.Bankovskis;

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs, no ledus aiziešanas līdz Latvijas Valstij. Notikumi.

 Ieinteresējaties, nāciet!

 Bibliotēka strādā pēc ierastā darba grafika, protams, ar sejas masku.Sagaidīsim pirmo Adventi.

 Lai arī šogad nevaram lasītājus aicināt uz ierastajām Adventes vainagu pīšanas meistardarbnīcām, pie vainaga esam tikuši.

Lai visiem mierīgs, kluss un pārdomu pilns Adventes laiks!2020. gada 13. nov.

Noteikumi Aulejas pagasta bibliotēkai ārkārtas situācijas apstākļos.

 

 

UZMANĪBU BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM!


No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, ievērojot 2 m distanci, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 Vienlaikus bibliotēkā atrodas ne vairāk kā 3 cilvēki.
Vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības (katrā telpā, kur uzturas bibliotēkas apmeklētāji).
 Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi jāievieto “karantīnā” uz 72 stundām.

 Iespēja izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes jādezinficē, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.
 Datorus nedrīkst izmantot brīvā laika pavadīšanai.
 

2020. gada 12. nov.

Desmit ieteikumi Valsts svētku sagaidīšanai.

Pasākumu plāns 2020.gada novembrim.

 

01.-30.11.

Jaunāko grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

09.- 16.11.

“Mārtiņam(i) gaili kāvu…”

Tematiskā izstāde veltīta latviešu tradīcijām.

10.11.

Mārtiņdienas gadatirgus. 

Vietējo mājražotāju produkcijas pirkšana - pārdošana.

11.11. – 16.11.

Lāčplēša diena.

Tematiskās literatūras izstāde bibliotēkā.

18.11. – 28.11.

Tev, mana Latvija.

Tematiskā literatūras izstāde veltīta LR Proklamēšanas gadadienai.

30.11.

Adventes laiks.

Vainagu pīšanas meistardarbnīca.


2020. gada 30. okt.

Rudentiņis bagāts vīrs

 Aulejas pagasta bibliotēkā pieejama rudens darbiņu - konservēšanas recepšu - izstāde no dažādiem periodikas materiāliem. Receptes ir gan latviešu, gan krievu valodā. Valsts valodas diena.


 https://www.letonika.lv/kolekcija/?id=macibas

Izmēģiniet paši. Interesants, atraktīvs uzdevums.

2020. gada 27. okt.

Aulejas audējas D.Kraukles grāmatā "Dienvidlatgalē austās segas".

 Viens no labajiem tikumiem ir spēja priecāties par cita cilvēka panākumiem, zināšanām, spējām. Sirsnīgs prieks un satraukums ir atvērt Dainas Kraukles nupat izdoto grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas"un starp daudzām audējām sameklēt "mūsējās". Tās ir Tekla Dzalbe un Vilhelmīne Stepiņa. Diemžēl, Tekla Dzalbe nav sagaidījusi grāmatas iznākšanu, bet viņas veikums priecē radiniekus arī šodien. 

Vilhelmīne Stepiņa braši turas, auž vēl patreiz, kad iegadās saulaināka diena un veselība atļauj. Grīdceliņi, tos vieglāk aust, arī mūsdienās ir moderni un pieprasīti interjerā. Labprāt atdāvina mazmeitām, meitām. Kā pati saka: "dzīve gara, gan noderēs".

Diemžēl šogad tas savādais vīruss neļauj ar Vilhelmīni tikties klātienē, tikai aprunāties telefoniski. Veselība katram viena, jāsargā. To atzīst katrs seniors. Viņa iesaka skatīties grāmatā, esot gan viņas segas, gan pati un pat viņas suņuks ticis godā! Vēl kas,- latgalieši nemaz nealkst publicitātes, kā saka Vilhelmīne.

"Agrāk katrā mājā bija stelles, visas saimnieces auda, jo tā bija nepieciešamība. Visa veļa, apģērbs, gultas veļa, guņkas, galdauti, dvieļi, sieviešu galvas lakatiņi tika austi katrā mājā. Atkarībā no pieejamajiem materiāliem un darbarīkiem, tika darināts smalkāks vai rupjāks audums". Tik tiešām, arī es, atceroties bērnību, vienmēr prātā nāk  skats- izmazgātās dēļu grīdas vienmēr tika noklātas ar grīdceliņiem. Gultas vienmēr bija pārklātas ar guņkām, citādu nemaz nebija. Bija guņkas svētku reizei un ikdienas.

Pagājuši tikai kādi 50-60-70 gadi, un viss ir aizmirsts. 

Daudzas sievietes mūsdienās vēlas apgūt šo aušanas māku. Tā vēlas atkal identificēt sevi kā latvieti, aušanu kā paaudžu vienotāju. Lai nezūd šī tautas tradīcija, jāturpina mūsu senču zināšanu un varēšanas māksla.Grāmatā pazīstamus no bērnības rakstus atpazīst bibliotēkas apmeklētāji.

2020. gada 15. okt.

"Neaizmirstule"- rakstniecei, pedagoģei Rozālijai Tabinei - 130.

 Klusa un strādīga skolotāja Rozālija Tabine no 1929.gada strādājusi Aulejā, kur panāca 4-klasīgās skolas pārvēršanu par 6-klasīgo pamatskolu. Turpmāk skola saucās Aulejas 6-klasīgā pamatskola. 

Rakstniece Neaizmirstule krāja tautas pasakas un teikas, jo viņas tēvs bija apbrīnojams stāstnieks. Savu pirmo darbu "Tu manis navaicoj, es latvīte asmu"nodrukāja 1913.gadā Kazimira Skrindas rediģētajā avīzē "Druva". 1936.gadā R.Tabines darbi tiek iekļauti antoloģijā "Latgales dziesminieki". Latgales literatūras vēsturnieks Miķelis Bukšs min viņas 16 grāmatas.Folkloristam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923).

Šogad latvju dainu vācējam un apkopotājam Krišjānim Baronam paliktu 185. Apcerot sava mūža darbu, K.Barons ar pilnām tiesībām vienā no saviem pēdējiem oriģināldzejoļiem varēja sacīt:

Man klintsakmeni neveļat,

Man pieminekli neceļat:

No latvju dainām tas jau celts,

Un nerūsēs šis tautas zelts.2020. gada 2. okt.

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

 Aicinu lasītājus uz bibliotēku, jo saņemtas jaunas grāmatas. Grāmatas iegādātas gan par pašvaldības līdzekļiem, gan saņemtas kā dāvinājums. Dažādām gaumēm - daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu.

Pasākumu plāns oktobrim.

 

01.-31.10.

Jauno grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.-31.10.

“Ziema nāca raudādama, vasariņa dziedādama…”

Folkloristam Krišjānim Baronam185 (1835-1923).

Latviešu folkloras, tautasdziesmu krājumi bibliotēkā. Izstāde.

01. -31.10.

Neaizmirstule” – rakstniecei, pedagoģei Rozālijai Tabinei – 130 (1890-1965).

Literatūras izstāde.

01.10.-31.10.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

Aulejiešu literāro darbu izstāde. H.Stepiņa (Auleja), P.Stepiņš (arheologs), P.Geks, K.Buiņickis (atmiņas par Auleju), Antra Umbraško (Stuosti iz Alejis)

01.10.-31.10.

Rudentiņis bagāts vīrs.

Konservēšanas receptes no periodikas arhīva. Izstāde.

2020. gada 26. sept.

Ekskursija uz Raiņa muzeju "Jasmuiža".

 Šogad, visiem saprotamu iemeslu dēļ, pasākumi bibliotēkā nevar noritēt ierastajā laikā un kārtībā. Bet svētkus gribas, neskatoties ne uz ko. Tāpēc Dzejas dienām veltītu pasākumu noorganizējām kā tikšanos ar Raini, apmeklējot viņa "jaunu dienu zemi"Jasmuižu. Brīnišķīgi, arī laiks priecēja mūs, ne tikai keramikas izstādes, Ievas Alunānes gleznojumi, vecmeistara Andreja Paulāna darbu izstāde un viņa darbnīca. Visu stāstīja un rādīja muzeja vadītāja Solvita, arī atbildēja uz jautājumiem, par ko viņai liels paldies!

Liels paldies arī pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram un busiņa vadītājam Jānim.
2020. gada 22. sept.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

 Aulejas pagasta bibliotēkā no 22.09.2020. apskatāma literatūras darbu izstāde, ko sarakstījuši mūsu novadnieki. Literatūrā - Helēna Auleja (Stepiņa), Pēteris Geks, A.Vagales folkloras un etnogrāfisko materiālu vākums, Antras Umbraško nupat iznākusī grāmatiņa "Stosti iz Aulejys"ar Aulejas senioru atmiņām.

Vēstures materiālus par Aulejas pagasta Aņču sādžas (pārsvarā) dzīvi 20.gs. sākumā savācis  un uzrakstījis Pēteris Stepiņš (1914. - 1999.), arheologs, vēsturnieks un pedagogs. 

Daudz vēstures materiālu par Auleju no 16.gs. savācis un dāvinājis vēsturnieks, Latvijas Valsts arhīva darbinieks Boļeslavs Pudniks.

Tāpat interesentiem piedāvājam Dagdas muižnieka Kazimira Buiņicka grāmatas, kur daudz aprakstīta Aulejas dzīve 17.gadsimtā.

Par katru var daudz stāstīt, bet labāk atnāciet paši uz bibliotēku un izlasiet!
2020. gada 17. sept.

Mākslinieki Aulejā.

 Priecīgs un negaidīts notikums - Auleju apmeklēja "Mākslas plenēra"dalībnieki, cienījamie mākslinieki. Varbūt meklēja skaistas ainavas iedvesmai?Priecīgi satikties klātienē!

 Aulejas pagasta bibliotēkā ciemiņš - grāmatu izdevniecības "Virja"darbinieks Krišjānis. Patīkami, ka pasūtītās grāmatas piegādā tieši uz bibliotēku. Paldies, Krišjānim.2020. gada 11. sept.

RAINIS - 155 (1865-1929).

Dzejnieks, dramaturgs Latvijas kultūras vēsturē. Raiņa literārais devums ir vienmēr aktuāls, dažādos laikos. Reizēm jāņem J.Raiņa grāmatas un atkal jāpārlasa. Cik pazīstamas un saviļņojošas ir dzejas rindas "Saules gados":

Munu jaunu dīnu zeme,

Sapynūs tik tu man rōdīs.

Bērna gadi-saules gadi:

Saule pati bērnu vada,-

Izaug bērns, staigā pats!

Saule atiet, atnāk mēness.

...

Aiziet saldie saules gadi,

Dailes saldā patiesība,-

Dzīvei rūgta patiesība:

Runā proza, klusē dzeja.

Bibliotēkā apskatāma Raiņa literāro darbu izstāde no fonda krājuma.
2020. gada 4. sept.

Skatīsimies jaunas filmas ne tikai TV.

Šeit jūs atradīsiet filmu aprakstus, bezmaksas skatīšanās laikus, utt.

 https://www.filmas.lv/baltijas-juras-dokumentalo-filmu-forums-izzino-programmu/

2020. gada 3. sept.

Pasākumu plāns septembrim.

 

01.-30.09.

Jaunāko grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.-06.09.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums.

Portāla www.filmas.lv reklamēšana un ieteikšana brīvā laika pavadīšanai bibliotēkā.

11. -30.09.

Dzejnieks, dramaturgs Latvijas kultūras vēsturē.

RAINIS – 155 (1865-1929).

J.Raiņa literārā devuma izstāde. (Iespēju robežās organizēsim ekskursijas braucienu uz Jasmuižu, J.Raiņa “jaunu dienu zemi”.

22.09.-30.09.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

Aulejiešu literāro darbu izstāde. H.Stepiņa (Auleja), P.Stepiņš (arheologs), P.Geks, K.Buiņickis (atmiņas par Auleju), Antra Umbraško (Stuosti iz Alejis)

26.09.

Valodu diena Eiropā.

Literatūras izstāde par Eiropu; grāmatas dažādās valodās par ES.

29.09.

Miķeļdienas gadatirgus.

Vietējo ražotāju produkcijas tirdziņš.

2020. gada 19. jūn.

Bibliotēkas darba laiks svētku laikā.

Sakarā ar Līgosvētkiem, Aulejas pagasta bibliotēka no 20.jūnija līdz 24. jūnijam nestrādās. Darba diena 25.jūnijs.

Lustīgu līgošanu!