2020. gada 11. janv.

2020. gada 7. janv.

Dabas pētniekam Džeraldam Darelam - 95.

Aulejas pagasta bibliotēkā no 07.janvāra ir apskatāma Džeralda Darela grāmatu izstāde. Tiem, kas interesējas par dabu un dzīvniekiem!

2020. gada 2. janv.

Pasākumu plāns 2020.gada janvārim.

02.01.
-31.01.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
07.01. – 31.01.
Dabas pētniekam Dž. Darelam – 95.
Literatūras izstāde.
10.01. – 31.01.
Rakstniecei Gundegai Repšei – 60 (1960)
Literatūras izstāde.
20.01.
-31.01.
1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Literatūras izstāde.
01.01.
-15.01.
Darbs pie bibliotēkas datu uzskaites kārtošanas par 2019.g.
Atskaitēm par 2019.g.

Brīvās Latvijas Prezidenti.

Aicinu izlasīt grāmatas par cilvēkiem, bez kuriem nebūtu Latvija tāda, kāda tā ir šodien. Tie ir brīvās Latvijas Prezidenti. Izstāde bibliot...