2020. gada 11. janv.

2020. gada 7. janv.

Dabas pētniekam Džeraldam Darelam - 95.

Aulejas pagasta bibliotēkā no 07.janvāra ir apskatāma Džeralda Darela grāmatu izstāde. Tiem, kas interesējas par dabu un dzīvniekiem!

2020. gada 2. janv.

Pasākumu plāns 2020.gada janvārim.

02.01.
-31.01.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
07.01. – 31.01.
Dabas pētniekam Dž. Darelam – 95.
Literatūras izstāde.
10.01. – 31.01.
Rakstniecei Gundegai Repšei – 60 (1960)
Literatūras izstāde.
20.01.
-31.01.
1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Literatūras izstāde.
01.01.
-15.01.
Darbs pie bibliotēkas datu uzskaites kārtošanas par 2019.g.
Atskaitēm par 2019.g.

Boltuos supratkys