2020. gada 30. okt.

Rudentiņis bagāts vīrs

 Aulejas pagasta bibliotēkā pieejama rudens darbiņu - konservēšanas recepšu - izstāde no dažādiem periodikas materiāliem. Receptes ir gan latviešu, gan krievu valodā. Valsts valodas diena.


 https://www.letonika.lv/kolekcija/?id=macibas

Izmēģiniet paši. Interesants, atraktīvs uzdevums.

2020. gada 27. okt.

Aulejas audējas D.Kraukles grāmatā "Dienvidlatgalē austās segas".

 Viens no labajiem tikumiem ir spēja priecāties par cita cilvēka panākumiem, zināšanām, spējām. Sirsnīgs prieks un satraukums ir atvērt Dainas Kraukles nupat izdoto grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas"un starp daudzām audējām sameklēt "mūsējās". Tās ir Tekla Dzalbe un Vilhelmīne Stepiņa. Diemžēl, Tekla Dzalbe nav sagaidījusi grāmatas iznākšanu, bet viņas veikums priecē radiniekus arī šodien. 

Vilhelmīne Stepiņa braši turas, auž vēl patreiz, kad iegadās saulaināka diena un veselība atļauj. Grīdceliņi, tos vieglāk aust, arī mūsdienās ir moderni un pieprasīti interjerā. Labprāt atdāvina mazmeitām, meitām. Kā pati saka: "dzīve gara, gan noderēs".

Diemžēl šogad tas savādais vīruss neļauj ar Vilhelmīni tikties klātienē, tikai aprunāties telefoniski. Veselība katram viena, jāsargā. To atzīst katrs seniors. Viņa iesaka skatīties grāmatā, esot gan viņas segas, gan pati un pat viņas suņuks ticis godā! Vēl kas,- latgalieši nemaz nealkst publicitātes, kā saka Vilhelmīne.

"Agrāk katrā mājā bija stelles, visas saimnieces auda, jo tā bija nepieciešamība. Visa veļa, apģērbs, gultas veļa, guņkas, galdauti, dvieļi, sieviešu galvas lakatiņi tika austi katrā mājā. Atkarībā no pieejamajiem materiāliem un darbarīkiem, tika darināts smalkāks vai rupjāks audums". Tik tiešām, arī es, atceroties bērnību, vienmēr prātā nāk  skats- izmazgātās dēļu grīdas vienmēr tika noklātas ar grīdceliņiem. Gultas vienmēr bija pārklātas ar guņkām, citādu nemaz nebija. Bija guņkas svētku reizei un ikdienas.

Pagājuši tikai kādi 50-60-70 gadi, un viss ir aizmirsts. 

Daudzas sievietes mūsdienās vēlas apgūt šo aušanas māku. Tā vēlas atkal identificēt sevi kā latvieti, aušanu kā paaudžu vienotāju. Lai nezūd šī tautas tradīcija, jāturpina mūsu senču zināšanu un varēšanas māksla.Grāmatā pazīstamus no bērnības rakstus atpazīst bibliotēkas apmeklētāji.

2020. gada 15. okt.

"Neaizmirstule"- rakstniecei, pedagoģei Rozālijai Tabinei - 130.

 Klusa un strādīga skolotāja Rozālija Tabine no 1929.gada strādājusi Aulejā, kur panāca 4-klasīgās skolas pārvēršanu par 6-klasīgo pamatskolu. Turpmāk skola saucās Aulejas 6-klasīgā pamatskola. 

Rakstniece Neaizmirstule krāja tautas pasakas un teikas, jo viņas tēvs bija apbrīnojams stāstnieks. Savu pirmo darbu "Tu manis navaicoj, es latvīte asmu"nodrukāja 1913.gadā Kazimira Skrindas rediģētajā avīzē "Druva". 1936.gadā R.Tabines darbi tiek iekļauti antoloģijā "Latgales dziesminieki". Latgales literatūras vēsturnieks Miķelis Bukšs min viņas 16 grāmatas.Folkloristam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923).

Šogad latvju dainu vācējam un apkopotājam Krišjānim Baronam paliktu 185. Apcerot sava mūža darbu, K.Barons ar pilnām tiesībām vienā no saviem pēdējiem oriģināldzejoļiem varēja sacīt:

Man klintsakmeni neveļat,

Man pieminekli neceļat:

No latvju dainām tas jau celts,

Un nerūsēs šis tautas zelts.2020. gada 2. okt.

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

 Aicinu lasītājus uz bibliotēku, jo saņemtas jaunas grāmatas. Grāmatas iegādātas gan par pašvaldības līdzekļiem, gan saņemtas kā dāvinājums. Dažādām gaumēm - daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu.

Pasākumu plāns oktobrim.

 

01.-31.10.

Jauno grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.-31.10.

“Ziema nāca raudādama, vasariņa dziedādama…”

Folkloristam Krišjānim Baronam185 (1835-1923).

Latviešu folkloras, tautasdziesmu krājumi bibliotēkā. Izstāde.

01. -31.10.

Neaizmirstule” – rakstniecei, pedagoģei Rozālijai Tabinei – 130 (1890-1965).

Literatūras izstāde.

01.10.-31.10.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

Aulejiešu literāro darbu izstāde. H.Stepiņa (Auleja), P.Stepiņš (arheologs), P.Geks, K.Buiņickis (atmiņas par Auleju), Antra Umbraško (Stuosti iz Alejis)

01.10.-31.10.

Rudentiņis bagāts vīrs.

Konservēšanas receptes no periodikas arhīva. Izstāde.

Izstāde "Laime ir sīkumos"