2019. gada 1. janv.

Pasākumu plāns septembrim.

 

01.-30.09.

Jaunāko grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.-06.09.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums.

Portāla www.filmas.lv reklamēšana un ieteikšana brīvā laika pavadīšanai bibliotēkā.

11. -30.09.

Dzejnieks, dramaturgs Latvijas kultūras vēsturē.

RAINIS – 155 (1865-1929).

J.Raiņa literārā devuma izstāde. (Iespēju robežās organizēsim ekskursijas braucienu uz Jasmuižu, J.Raiņa “jaunu dienu zemi”.

22.09.-30.09.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

Aulejiešu literāro darbu izstāde. H.Stepiņa (Auleja), P.Stepiņš (arheologs), P.Geks, K.Buiņickis (atmiņas par Auleju), Antra Umbraško (Stuosti iz Alejis)

26.09.

Valodu diena Eiropā.

Literatūras izstāde par Eiropu; grāmatas dažādās valodās par ES.

29.09.

Miķeļdienas gadatirgus.

Vietējo ražotāju produkcijas tirdziņš.

“Siguldas devonā”  grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2021” izstāde    Foto: Kristīne Ķepale No 21. aprīļa līdz 29. maijam “Siguldas de...