2020. gada 28. nov.

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

 Aulejas pagasta bibliotēkā saņemtas grāmatas no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas saskaņā ar projektu "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām", kopā 34 grāmatas.

Dāvinājumā ir gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļliteratūra, vēstures izziņu grāmatas, latviešu tradīciju apraksti un grāmatas bērniem un jauniešiem.

Nopietniem lasītājiem izvēle lieta - "Latgale. Atspulgi vēstures spogulī", M.Šneps-Šneppe;

Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca, A. Kuzina;

Atgūtā demokrātija Nr.2, I.Ījabs;

Mūsu tautas gaita, A. Velēda Žīgure;

Latviešu dziedināšanas tradīcijas, I.Ančevska;

Pasaules vēsture, P.Bankovskis;

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs, no ledus aiziešanas līdz Latvijas Valstij. Notikumi.

 Ieinteresējaties, nāciet!

 Bibliotēka strādā pēc ierastā darba grafika, protams, ar sejas masku.Sagaidīsim pirmo Adventi.

 Lai arī šogad nevaram lasītājus aicināt uz ierastajām Adventes vainagu pīšanas meistardarbnīcām, pie vainaga esam tikuši.

Lai visiem mierīgs, kluss un pārdomu pilns Adventes laiks!2020. gada 13. nov.

Noteikumi Aulejas pagasta bibliotēkai ārkārtas situācijas apstākļos.

 

 

UZMANĪBU BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJIEM!


No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, ievērojot 2 m distanci, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 Vienlaikus bibliotēkā atrodas ne vairāk kā 3 cilvēki.
Vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības (katrā telpā, kur uzturas bibliotēkas apmeklētāji).
 Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi jāievieto “karantīnā” uz 72 stundām.

 Iespēja izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes jādezinficē, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.
 Datorus nedrīkst izmantot brīvā laika pavadīšanai.
 

2020. gada 12. nov.

Desmit ieteikumi Valsts svētku sagaidīšanai.

Pasākumu plāns 2020.gada novembrim.

 

01.-30.11.

Jaunāko grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

09.- 16.11.

“Mārtiņam(i) gaili kāvu…”

Tematiskā izstāde veltīta latviešu tradīcijām.

10.11.

Mārtiņdienas gadatirgus. 

Vietējo mājražotāju produkcijas pirkšana - pārdošana.

11.11. – 16.11.

Lāčplēša diena.

Tematiskās literatūras izstāde bibliotēkā.

18.11. – 28.11.

Tev, mana Latvija.

Tematiskā literatūras izstāde veltīta LR Proklamēšanas gadadienai.

30.11.

Adventes laiks.

Vainagu pīšanas meistardarbnīca.


Ekskurseja iz ,,Rogovkys dzejis vogu"