2021. gada 5. okt.

Pasākumu plāns oktobrim.

 

01.-31.10.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

 

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā. Pastāvīgi.

05.–11.10.

“Netīrā veļa un dzeja”- veidojam dzejas rindas no preses izdevumiem.

Piedalīšanās radošajā darbnīcā bibliotekāriem. Seminārs bibliotekāriem.

05.-10.10.

Rakstniekam Valdim Rūmniekam – 70 (1951).

V.Rūmnieka grāmatu izstāde bibliotēkā.

 

13.-23.10.

Rakstniecei Mārai Svīrei – 85 (1936).

M.Svīres grāmatu izstāde bibliotēkā.

25.-31.10.

Aleksandram Čakam – 120 (1901-1950).

Latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka darbu izstāde no bibliotēkas krājuma.

 

7.februāris - Drošāka interneta diena.

  Š.g. 7.februārī būsim vienoti un atzīmēsim DID kopā.   Jūsu aktivitātes un pasākumus esam iekļāvuši DID kartē  ej.uz/DID2023_pasakumi . Ga...