2020. gada 26. sept.

Ekskursija uz Raiņa muzeju "Jasmuiža".

 Šogad, visiem saprotamu iemeslu dēļ, pasākumi bibliotēkā nevar noritēt ierastajā laikā un kārtībā. Bet svētkus gribas, neskatoties ne uz ko. Tāpēc Dzejas dienām veltītu pasākumu noorganizējām kā tikšanos ar Raini, apmeklējot viņa "jaunu dienu zemi"Jasmuižu. Brīnišķīgi, arī laiks priecēja mūs, ne tikai keramikas izstādes, Ievas Alunānes gleznojumi, vecmeistara Andreja Paulāna darbu izstāde un viņa darbnīca. Visu stāstīja un rādīja muzeja vadītāja Solvita, arī atbildēja uz jautājumiem, par ko viņai liels paldies!

Liels paldies arī pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram un busiņa vadītājam Jānim.
2020. gada 22. sept.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

 Aulejas pagasta bibliotēkā no 22.09.2020. apskatāma literatūras darbu izstāde, ko sarakstījuši mūsu novadnieki. Literatūrā - Helēna Auleja (Stepiņa), Pēteris Geks, A.Vagales folkloras un etnogrāfisko materiālu vākums, Antras Umbraško nupat iznākusī grāmatiņa "Stosti iz Aulejys"ar Aulejas senioru atmiņām.

Vēstures materiālus par Aulejas pagasta Aņču sādžas (pārsvarā) dzīvi 20.gs. sākumā savācis  un uzrakstījis Pēteris Stepiņš (1914. - 1999.), arheologs, vēsturnieks un pedagogs. 

Daudz vēstures materiālu par Auleju no 16.gs. savācis un dāvinājis vēsturnieks, Latvijas Valsts arhīva darbinieks Boļeslavs Pudniks.

Tāpat interesentiem piedāvājam Dagdas muižnieka Kazimira Buiņicka grāmatas, kur daudz aprakstīta Aulejas dzīve 17.gadsimtā.

Par katru var daudz stāstīt, bet labāk atnāciet paši uz bibliotēku un izlasiet!
2020. gada 17. sept.

Mākslinieki Aulejā.

 Priecīgs un negaidīts notikums - Auleju apmeklēja "Mākslas plenēra"dalībnieki, cienījamie mākslinieki. Varbūt meklēja skaistas ainavas iedvesmai?Priecīgi satikties klātienē!

 Aulejas pagasta bibliotēkā ciemiņš - grāmatu izdevniecības "Virja"darbinieks Krišjānis. Patīkami, ka pasūtītās grāmatas piegādā tieši uz bibliotēku. Paldies, Krišjānim.2020. gada 11. sept.

RAINIS - 155 (1865-1929).

Dzejnieks, dramaturgs Latvijas kultūras vēsturē. Raiņa literārais devums ir vienmēr aktuāls, dažādos laikos. Reizēm jāņem J.Raiņa grāmatas un atkal jāpārlasa. Cik pazīstamas un saviļņojošas ir dzejas rindas "Saules gados":

Munu jaunu dīnu zeme,

Sapynūs tik tu man rōdīs.

Bērna gadi-saules gadi:

Saule pati bērnu vada,-

Izaug bērns, staigā pats!

Saule atiet, atnāk mēness.

...

Aiziet saldie saules gadi,

Dailes saldā patiesība,-

Dzīvei rūgta patiesība:

Runā proza, klusē dzeja.

Bibliotēkā apskatāma Raiņa literāro darbu izstāde no fonda krājuma.
2020. gada 4. sept.

Skatīsimies jaunas filmas ne tikai TV.

Šeit jūs atradīsiet filmu aprakstus, bezmaksas skatīšanās laikus, utt.

 https://www.filmas.lv/baltijas-juras-dokumentalo-filmu-forums-izzino-programmu/

2020. gada 3. sept.

Pasākumu plāns septembrim.

 

01.-30.09.

Jaunāko grāmatu izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.-06.09.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums.

Portāla www.filmas.lv reklamēšana un ieteikšana brīvā laika pavadīšanai bibliotēkā.

11. -30.09.

Dzejnieks, dramaturgs Latvijas kultūras vēsturē.

RAINIS – 155 (1865-1929).

J.Raiņa literārā devuma izstāde. (Iespēju robežās organizēsim ekskursijas braucienu uz Jasmuižu, J.Raiņa “jaunu dienu zemi”.

22.09.-30.09.

Mūsu novadnieku devums latviešu literatūrā un vēsturē.

Aulejiešu literāro darbu izstāde. H.Stepiņa (Auleja), P.Stepiņš (arheologs), P.Geks, K.Buiņickis (atmiņas par Auleju), Antra Umbraško (Stuosti iz Alejis)

26.09.

Valodu diena Eiropā.

Literatūras izstāde par Eiropu; grāmatas dažādās valodās par ES.

29.09.

Miķeļdienas gadatirgus.

Vietējo ražotāju produkcijas tirdziņš.

Pasākumu plāns martā