2023. gada 3. marts

Pasākumu plāns 2023.g.martam.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-31.03.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā. Pastāvīgi.

7.03-14.03.

Rakstniekam, žurnālistam PAULAM BANKOVSKIM-50 (1973-2020)

Bibliotēkas krājumā esošās literatūras izstāde.

25.03.-31.03.

“Tās atmiņas, kas sāpēs mūžam…”

1949.gada 25.marta deportācijas.

Atceroties un pieminot vēstures skaudrās dienas. Literatūras izstāde no bibliotēkā pieejamajiem materiāliem.

28.03.

Latviešu dzejniecei Amandai Aizpurietei – 67 (1956)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2023. gada 1. marts

Boltuos supratkys