2013. gada 28. nov.

Poļu rakstnieka Kazimira Buiņicka grāmatas

Aulejas pagasta bibliotēkā apskatāma tematiska mūsu novadnieka, Dagdas muižnieka Kazimira Buiņicka literatūras izstāde, veltīta rakstnieka 225. gadadienai (1788-1878).

2013. gada 15. nov.

Ir tāda zeme - Latvija

Literatūras izstāde, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, apskatāma bibliotēkā no 14. novembra līdz 30. novembrim.

2013. gada 12. nov.

2013. gada 9. nov.

Ojāra Vācieša dzīve un literārā daiļrade

Atceroties dzejnieku Ojāru Vācieti 80.gadu jubilejā, bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde no 07.novembra līdz 17.novembrim.

Izstāde "Laime ir sīkumos"