2012. gada 8. sept.

Apkalpojis Aulejas draudzi. Priesterim Albertam Cimanovskim - 55.

2012.gada 04.septembrī Aulejas pagasta bibliotēkā bija organizēta literatūras izstāde, veltīta Aulejas draudzes priesterim Albertam Cimanovskim, kurš ilgus gadus kalpojis Aulejas Romas katoļu baznīcas draudzē. Kaut arī pašlaik viņš kalpo citā draudzē, tomēr aulejieši labprāt atceras priestera Alberta Cimanovska skaistos sprediķus, īstos uzmundrinājuma vārdus apmulsuma un neziņas brīžos.

2012. gada 3. sept.

Savu ļaužu dēļ

Gada laikā Aulejas pagasta bibliotēka sagaidījusi ne tikai remontu, bet notikusi arī kadru maiņa, un kopš aprīļa bibliotēkas vadītāja ir Zinaīda Pikmane.

Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško jauno bibliotēkas vadītāju raksturo visnotaļ pozitīvi: “Daudziem šo- dien spilgtā atmiņā viņas organizētā vasaras ziedu izstāde “Ziedi skaistumam un cilvēku priekam”, kas noritēja no 24. jūlija līdz 31. jūlijam. Tika veikta daiļdārzu apsekošana, izveidota foto galerija. Tajās dienās bibliotēka bija vienos ziedos. Pasākums izraisīja vietējo puķu audzētāju lielu interesi un atsaucību, jo mūsu pagastā ļoti daudzi audzē krāšņas puķes savam un līdzcilvēku priekam. Notiek arī citi pasākumi.”

Remonts Aulejas bibliotēkā veikts, pateicoties projektam “Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkas vienkāršotā rekon- strukcija”. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas — LVL 8582,53 (ar PVN).

A. Umbraško: “Aulejas bibliotēka mūsu novadā būs palikusi vienīgā, kas nav gājusi akreditāciju, un iemesls tam sliktās telpas, kas pēdējoreiz bija remontētas 80. gadu beigās. Telpu vizuālais izskats bija tik zemā līmenī, ka neriskējām aicināt komisiju pirms rekonstrukcijas, jo tad tai būtu simts un viens jautājums. Šodien, atnākot uz skaistām, gaišām un siltām telpām, ikviens lasītājs jūtas omulīgāk, un viņam ir patīkamāk uzturēties bibliotēkā. Ir ierīkota ventilācija un veikts kosmētiskais remonts (sienas, logi, durvis, grīda, rezerves izeja). Lielākos darbus veicām Ziemassvētku brīvdienās, jo bibliotēka atrodas pamatskolas telpās un skolēni aktīvi izmanto bibliotēkā datorus, tālab negribējām radīt viņiem liekas neērtības. Uz šodienu remonts pilnībā pabeigts, aktualizējām arī bibliotēkas literatūru. Tas, ka pagasta bibliotēka atrodas skolas ēkā, mums ir liels pluss, jo nav vajadzības pēc atsevišķas skolas bibliotēkas. Visas grāmatas ir vienā vietā, bet visus lasītājus apkalpo viens cilvēks.”

Juris ROGA

Avots:
Ezerzeme - Nr.66 (2012, 24. aug.), 2. lpp.

Izstāde "Laime ir sīkumos"