2013. gada 10. maijs

"Ar mūžības dvesmu - 1990.gada 4. maijs"

Bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu no 02.maija līdz 11. maijam.

2013. gada 7. maijs

Dzejnieks un publicists Imants Ziedonis

Maijs ir Imanta Ziedoņa mēnesis, īpaši šogad, kad esam Viņu zaudējuši. Aulejas pagasta bibliotēkā ir apskatāma literatūras izstāde no 30.aprīļa līdz 31. maijam. Imanta Ziedoņa dzeja, proza, publicistika.

2013. gada 2. maijs

Cildens mans novadiņš

Š.g. 26.aprīlī Aulejas Tautas namā notika pasākums "Cildens mans novadiņš", kurā bibliotēka piedalījās ar izstādi "Aulejas pagasta vēsture, tradīcijas, ievērojami cilvēki"
Plaša izstāde bija ar rokdarbnieču darbiem, - adījumiem, tamborējumiem, pērļošanas darbiem, audēju segu un jostu kolekcija.
Sevišķi iepriecināja Aulejas jaunāko iedzīvotāju darbi: Ilzes Jakoveles gleznas, Skaidrītes Umbraško izšuvumi, apsveikuma kartiņas, Kristapa Vanaga izstrādājumi no koka.

Izstāde "Laime ir sīkumos"