2023. gada 25. janv.

Darba laiks 2023.gadā.

 

Darba laiks:

Otrdiena       9:00 – 15:00

Trešdiena     9:00 – 15:00

Ceturtdiena  9:00 – 15 :00

Piektdiena    9:00 – 15:00

Sestdiena      9:00 – 13:00

Svētdiena, pirmdiena - brīvdienas

2023. gada 24. janv.

Pasākumu plāns 2023.gada janvārim.

 

01.-31.01

Lasītpriekam būt!

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

01.- 15.01.

Gada atskaites, plāni.

Gada atskaites par darbu 2022.gadā.

01.-31.01.

Rūdolfam Blaumanim – 160!

Literatūras izstāde.

21.-31.01.

Mūsu pagātne tuvā un tālā.

Novadpētniecības dokumentu izstāde.

7.februāris - Drošāka interneta diena.

  Š.g. 7.februārī būsim vienoti un atzīmēsim DID kopā.   Jūsu aktivitātes un pasākumus esam iekļāvuši DID kartē  ej.uz/DID2023_pasakumi . Ga...