2012. gada 19. dec.

Ziemassvētku tirdziņš

Aulejas pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Aulejas Tautas nama vadītāju Ināru Kučāni un Aulejas pagasta pārvaldes atbalstu, šogad rīkoja vietējo ražotāju Ziemassvētku tirdziņu 2012.g.14.dcembrī Aulejas tautas namā. Negaidīti lielā atsaucība un interese no cilvēku puses mūs iedrošināja arī turpmāk rīkot pirmssvētku tirdziņus. Kā izteicās tirdziņa apmeklētāji, "tas vajadzīgs, kaut satikties un apsveicināties, uzzināt, ko dara, ko spēj un izdomā attālā kaimiņiene, "nošpikot"kādu ideju".
Tautas nama vadītāja Ināra Kučāne visus tirdziņa apmeklētājus cienāja ar tēju un kafiju, radot atmosfēru vēl sirsnīgāku. Paldies, Ināra!
Ieinteresēti pircēji ātri izpirka piedāvāto: adītas čības, keramiku, sveces, medu, sierus, olas, rotas no pērlītēm kā dāvanas Ziemassvētkos, aveņu lakstus tējai,u.c. Pircēji un pārdevēji labprāt aizpildīja anketas, kurās visi izteica vēlēšanos tādus pasākumus rīkot biežāk.
Garšīgie sieri pie saimnieces Janīnas Dzalbes vilināja daudzus, kaut pagaršot, ko arī piedāvāja pārdevēji.

2012. gada 15. dec.

Mākslinieka, novadnieka Ilmāra Veceļa keramikas darbu izstāde

Aulejas pagasta bibliotēkā no 03.decembra līdz 13.decembrim bija organizēta Ilmāra Veceļa keramikas darbu izstāde. Dažādi sadzīvē noderīgi, bet nepelnīti aizmirsti šodienā, trauki, vāzes, svečturi, oriģināli un vienkārši skaisti. Visi izstrādājumi nāca uzreiz "no cepļa", jo tika izņemti no tā svētdien, 02.decembrī.

2012. gada 30. nov.

Esi stipra mūsu Tēvu zeme Latvija.

Aulejas pagasta bibliotēkā no 2012.g.15.novembra līdz 30.novembrim rīkoja literatūras izstādi, veltītu 18.Novembrim - Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Mērķauditorija - jaunatne, skolēni, kuri par Latvijas vēsturi zina maz, vairāk pievērš uzmanību šodienai. Bez vēstures zināšanām, nevaram pareizi novērtēt šodienu - izcīnītu, izsapņotu, brīvu.
Pirms nedēļas, no 02.novembra līdz 15.novembrim, bibliotēkā bija apskatāma literatūras izstāde, veltīta 11.Novembrim - Lāčplēša dienai. Pieminēsim un godināsim mūsu Varoņus - latviešu karavīrus visos laikos, kuri nežēloja savu dzīvību par Dzimteni. Tamdēļ vajadzētu sadarbībā ar skolu, vairāk pievērsties jaunatnes patriotiskai audzināšanai, intereses no bērnu puses netrūkst.

2012. gada 15. nov.

Mārtiņdiena latviešu tautas tradīcijās.

Aulejas pagasta bibliotēkā 2012.g.02.novembrī līdz 14.novembrim varēja iepazīties ar literatūras izstādi "Es Mārtiņu sagaidīju", kas arī bija veltīta Mārtiņdienas tradīciju izzināšanai un kopšanai.
Aulejas pamatskolā tika organizēts Mārtiņdienas tirdziņš, kur paši skolēni tirgoja dažādus pašgatavotus saldumus.

2012. gada 8. sept.

Apkalpojis Aulejas draudzi. Priesterim Albertam Cimanovskim - 55.

2012.gada 04.septembrī Aulejas pagasta bibliotēkā bija organizēta literatūras izstāde, veltīta Aulejas draudzes priesterim Albertam Cimanovskim, kurš ilgus gadus kalpojis Aulejas Romas katoļu baznīcas draudzē. Kaut arī pašlaik viņš kalpo citā draudzē, tomēr aulejieši labprāt atceras priestera Alberta Cimanovska skaistos sprediķus, īstos uzmundrinājuma vārdus apmulsuma un neziņas brīžos.

2012. gada 3. sept.

Savu ļaužu dēļ

Gada laikā Aulejas pagasta bibliotēka sagaidījusi ne tikai remontu, bet notikusi arī kadru maiņa, un kopš aprīļa bibliotēkas vadītāja ir Zinaīda Pikmane.

Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško jauno bibliotēkas vadītāju raksturo visnotaļ pozitīvi: “Daudziem šo- dien spilgtā atmiņā viņas organizētā vasaras ziedu izstāde “Ziedi skaistumam un cilvēku priekam”, kas noritēja no 24. jūlija līdz 31. jūlijam. Tika veikta daiļdārzu apsekošana, izveidota foto galerija. Tajās dienās bibliotēka bija vienos ziedos. Pasākums izraisīja vietējo puķu audzētāju lielu interesi un atsaucību, jo mūsu pagastā ļoti daudzi audzē krāšņas puķes savam un līdzcilvēku priekam. Notiek arī citi pasākumi.”

Remonts Aulejas bibliotēkā veikts, pateicoties projektam “Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkas vienkāršotā rekon- strukcija”. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas — LVL 8582,53 (ar PVN).

A. Umbraško: “Aulejas bibliotēka mūsu novadā būs palikusi vienīgā, kas nav gājusi akreditāciju, un iemesls tam sliktās telpas, kas pēdējoreiz bija remontētas 80. gadu beigās. Telpu vizuālais izskats bija tik zemā līmenī, ka neriskējām aicināt komisiju pirms rekonstrukcijas, jo tad tai būtu simts un viens jautājums. Šodien, atnākot uz skaistām, gaišām un siltām telpām, ikviens lasītājs jūtas omulīgāk, un viņam ir patīkamāk uzturēties bibliotēkā. Ir ierīkota ventilācija un veikts kosmētiskais remonts (sienas, logi, durvis, grīda, rezerves izeja). Lielākos darbus veicām Ziemassvētku brīvdienās, jo bibliotēka atrodas pamatskolas telpās un skolēni aktīvi izmanto bibliotēkā datorus, tālab negribējām radīt viņiem liekas neērtības. Uz šodienu remonts pilnībā pabeigts, aktualizējām arī bibliotēkas literatūru. Tas, ka pagasta bibliotēka atrodas skolas ēkā, mums ir liels pluss, jo nav vajadzības pēc atsevišķas skolas bibliotēkas. Visas grāmatas ir vienā vietā, bet visus lasītājus apkalpo viens cilvēks.”

Juris ROGA

Avots:
Ezerzeme - Nr.66 (2012, 24. aug.), 2. lpp.

2012. gada 18. aug.

Aulejas pagasta bibliotēkā tika noorganizēta literatūras izstāde "Vasaras Olimpiskās spēles"no š.g. 27.jūlija līdz 12.augustam, sasaistot šo pasākumu ar XXX Vasaras Olimpiskajām spēlēm Londonā. Daudzi Latvijas komandas olimpieši bija no Krāslavas un Krāslavas novada, piemēram, Ineta Radeviča (IV vieta). Sevišķi iepriekšējās Olimpiskajās spēlēs, tādi kā Ineta Radeviča, Valentīna Gatovska, Ilze Gribule, Silovs Juris. Tas fakts raisīja apmeklētāju lielāku interesi.

2012. gada 11. aug.

Aulejas pagasta tautas bibliotēkā tika organizēta vasaras ziedu izstāde "Ziedi skaistumam un cilvēku priekam"no š.g. 24.jūlija līdz 31.jūlijam. Ar dažādu ziedu stādīšanu, audzēšanu, pavairošanu varēja iepazīties tematiskajā literatūras izstādē "Ziedi priecē cilvēka dvēseli". Pasākums izraisīja lielu interesi vietējo puķu audzētāju vidū, jo Aulejas pagastā ļoti daudzi audzē krāšņas puķes savam un cilvēku priekam.
Izstādes pirmie apmeklētāji bija centīgie grāmatu lasītāji.