2015. gada 7. nov.

Labākie skati kunkursam "Sakoptākais īpašums"

Šogad izvēlējāmies citu formātu jau tradicionālajam konkursam "Ziedēsim koši...". Izlēmām fotografēt pagasta saimniecības konkursam ar nosaukumu "Sakoptākais īpašums". Tas stimulētu cilvēkus sakopt savu tuvāko un arī tālāko apkārtni par prieku sev, citiem un Mātei Dabai. No bagātā foto materiāla izlēmām arī veidot kalendāru 2016.gadam, kā dāvanu saviem cilvēkiem un ciemiņiem. Rudens ballē, kas šogad notika 30.oktobrī, grūti bija izvēlēties vienu. Tomēr kā labāko suminājām Zinaīdas un Roberta Lipšānu īpašumu.

Boltuos supratkys