2019. gada 12. marts

Godinot pagātni, veidosim nākotni

Sadarbībā ar Tautas namu, Aulejas pagasta pārvaldi, 9.martā pie mums notika skaists pasākums. Kā galvenais pasākuma iemesls - atkārtoti izdotās Kazimira Buiņicka grāmatas "Priestera Jordana atmiņas"prezentācija. Iesaku izlasīt visiem, lai izprastu savu vēsturi, kas norisinājās 16. - 17. gs.
Galvenā grāmatas varone ir Aulejas Roze, kuru nozaga Aulejas muižniekam kā mazu zīdainīti, izaudzināja audžuvecāki "pagāniskā ciema solā (sādžā)". Izaugusi kā krāšņa jauniete, satiek, iemīl jauno Jordanu, sagaida no karagājiena un mistiski mirst kāzu naktī. Bagātīgie to laiku vides un vēsturisko notikumu apraksti, cilvēki, kuru uzvārdi līdz mūsdienām Aulejā satopami, vietas, un daudz citu atpazīstamu momentu.
Aulejas Roze - Latgales Roze. Arī Turaidas Roze, kuru visi pazīst, dzīvojusi tajā pašā gadsimtā. Celsim gaismā savus varoņus!
Grāmatas visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem tika dāvinātas. Lasīsim un liksim kopīgi vēstures atmiņu gleznu.
Arī koncerts iepriecināja. Piedalījās Izvaltas jauniešu deju kopa "Rudņa", Ezernieku etnogrāfiskais ansamblis "Akmiņeica", Aulejas etnogrāfiskais ansamblis "Aulejas sievas".

2019. gada 6. marts

Jaunas grāmatas bibliotēkā.

Šomēnes jauno grāmatu plauktā atrodas 26 grāmatas, iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un 9 grāmatas saņemtas dāvinājumā. Katrs lasītājs varēs sameklēt lasāmvielu pēc savām interesēm. Gaidām lasītājus!


2019. gada 1. marts

Darba plāns martam

Datums                 Nosaukums                                     

03. mēn.           Jauno grāmatu izstāde un apskats  
09.03.      
 plkst.13.00             " Godinot pagātni, veidosim nākotni". Literāri - muzikāls
                         pasākums.                                                                                                                                                                          
21.-26.03.       Gleznotājam, pedagogam Osvaldam Zvejsalniekam 
                       -75(1944). Izstāde.
                                                                                         
22.-27.03.      Latviešu tautas ciešanu dienas. 25.marts-
                       Komunistiskā genocīda upuru diena.       

23.-28.03.      Rakstniecei Aīdai Niedrai - 120 (1899-
                       - 1972). Izstāde.                                                   

Pateicības koncerts