2019. gada 11. jūn.

Krievu dzejniekam A.Puškinam - 220 (1799-1837)

"Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог."
(А.С.Пушкин)

Ar šīm rindiņām sākas A.Puškina romāns "Jevģenijs Oņegins", kuru atceras ļoti daudzi no skolas laikiem. Varbūt ir vērts atcerēties, pārlapojot vairākus A.Puškina kopoto rakstu krājumus no bibliotēkas krājumiem.


2019. gada 8. jūn.

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

Grāmatu fonds bibliotēkā pastāvīgi tiek atjaunots ar jaunām grāmatām, kuras saņemam gan kā dāvinājumus, gan iegādājamies par pašvaldības līdzekļiem.

2019. gada 1. jūn.

Darba plāns jūnijam

06.2019.         Jaunākās grāmatas bibliotēkā. Patāvīga plaukta izstāde.
06.06.-12.06.  Krievu dzejniekam A.Puškinam - 220 (1799-1837). Izstāde.
12.06.-22.06.  Latviešu dzejniecei Annai Rancānei - 60. Literatūras izstāde.
14.06.-20.06.  Literatūras izstāde "14.jūnijs - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena".
19.06.-25.06.  Latviešu ieražas Saulgriežu svinēšanā. Literatūras izstāde.
28.06.-10.07.  Dzejniekam Jānim Peteram -80 (1939). Literatūras izstāde. 

Ekskurseja iz ,,Rogovkys dzejis vogu"