2019. gada 1. nov.

Pasākumu plāns novembrim

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
11. mēn.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
Z.Pikmane
7.11 – 14.11.
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140. (1879.-1945.)
K.Skalbes literāro darbu izstāde.
Z.Pikmane
8.11.
Mārtiņdienas gadatirgus.
“Mārtiņam i gaili kāvu”.
Vietējo ražotāju produkcijas, izstrādājumu pārdošana. Literatūras izstāde par Mārtiņdienas paražām.
Z.Pikmane
I.Vovka
11.11. – 17.11.
“Par varoņiem nepiedzimst”.
Lāčplēša dienai veltīta literatūras izstāde.
Z.Pikmane
16.11. – 26.11.
“Mūsu dzimtene – Latvija”.
Literatūras izstāde par Latvijas Republikas dibināšanu, cilvēkiem un notikumiem, atzīmējot 101.gadadienu.
Z.Pikmane

21.11. – 30.11.
Pasaules televīzijas diena.
“Zilais ekrāns”.
Pieejamās literatūras izstāde par televīzijas aizsākumiem, mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
Z.Pikmane

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Suminām ILZI VOVKU!

 Jau otro reizi mūsu Ilze Vovka piedalās Jauno literātu konkursā" Pīterdīna Rogovkā", Rēzeknes novadā un ieņem godalgotu vietu. V...