2019. gada 2. dec.

Pasākumu plāns decembrim.

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
12. mēn.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
12.mēn.
Darbs ar bibliotēkas grāmatu krājumu.
Norakstīšanai atlasīt grāmatas, periodiku.
12.mēn.
Darbs ar akcijas “Makulatūras vākšana”dalībniekiem.
Sazvanīšanās, atgādināšana, makulatūras atvešana.
12.mēn.
Darbs ar novadpētniecības materiāliem.
Sakārtot Dzalbu dzimtas atmiņas, ievietot ieskenētas fotogrāfijas, noformēt.
12.mēn.
Darbs pie bibliotēkas datu uzskaites kārtošanas par 2019.g.
Atskaitēm par 2019.g.
12.mēn.
Meistardarbnīcu organizēšana sestdienās.
Tradicionāli katru decembra sestdienu bibliotēkā notiek darbnīcas. Adventes vainagu pīšanas darbnīca 29.novembrī.
5.12.
Seminārs Krāslavas NCB.
Dažādi jautājumi.
7.12. plkst.10.00
Balti Ziemassvētki nāk!
Meistardarbnīca eglīšu rotājumu, telpu dekoru izgatavošana.
14.12. plkst.10.00
Ziemassvētki sabraukuši rakstītām (i) kamanām.
Radošā darbnīca apsveikuma kartiņu gatavošanai.
18.12. plkst.9,30
Ziemassvētku gadatirgus.
Vietējo ražotāju un amatnieku tirdziņš.
21.12. plkst.10.00
Klāsim Ziemassvētku galdu!
Radošā darbnīca. Piparkūku, cepumu, pīrāgu cepšana svētkiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Suminām ILZI VOVKU!

 Jau otro reizi mūsu Ilze Vovka piedalās Jauno literātu konkursā" Pīterdīna Rogovkā", Rēzeknes novadā un ieņem godalgotu vietu. V...