2022. gada 4. aug.

Bibliotēkā vērtīgas grāmatas.

 Aulejas pagasta bibliotēka saņēma "Dovinojumu no Rēzeknes Augstskolas profesores Ritas Liepiņas, kas dzimuse un auguse Aulejas pogosta "Čerpinsku"sādžā."

LATGALES LINGVOTERITORIĀLĀ VĀRDNĪCA I un II daļa. (divas grāmatas).

Lasīsim, pētīsim. Arī par Auleju atrodama informācija. Laipni aicināti!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Septembris - dzejas dienu mēnesis.

  Septembris – dzejas mēnesis.                     “Šo darīja, to darīja, sveši ļaudis daudz darīja, Ko darīja sveši ļaudis, to tu līdzi...