2021. gada 12. janv.

Darba plāns 2021.gada janvārim.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-31.01.

Jaunāko grāmatu apskats, izstāde.

Iepazīstināt lasītājus ar jaunajām grāmatām bibliotēkā.

12.01.-22.01.

“Par prieku sev es uzrakstu par savu paša prieku…”

Latviešu komponistam Raimondam Paulam -85 (1936)

Literatūras, veltītas Raimondam Paulam, izstāde.

20.01.-31.01.

Barikāžu aizstāvju atceres diena.

Literatūras izstāde bibliotēkā.

29.01.-10.02.

“Mākslas uzdevums nav kalpot sapnim, bet gan kalpot dzīvei”.

Franču rakstniekam Romēnam Rolānam – 155 (1866-1944).

R.Rolāna literāro darbu izstāde bibliotēkā.

2021. gada 6. janv.

Interesants konkurss bērniem no izdevniecības "Virja".

 http://www.virja.lv/lv/konkurssg2021_janv/

Paldies, Lasītāj!

 Tas garais, 2020., gads iet uz beigām. Nākošo visi gaida ar cerībām, ka būs labāk. Nevajadzēs baidīties no vīrusiem, no cilvēkiem, kas nāk bez maskas. Šogad bija vairāk laika palikt vienatnē ar sevi, savām domām.

 Drūmajā laikā vislabākā nodarbe ir lasīšana, arī domas līdzi skrien lasāmvielai, rodas pārdzīvojumi par grāmatas varoņiem. Var daudz minēt plusu lasīšanai, un tieši grāmatas lasīšanai. Par to es praktiski varu pārliecināties savā darbā ikdienā. Aulejas pagasta bibliotēkā ir pastāvīgie lasītāji, kuri regulāri nāk pēc grāmatām. Interesējas par jaunajām grāmatām, dalās iespaidos par izlasīto. Tas sagādā man gandarījumu un darbaprieku. Paldies, Jums, mani lasītāji!

Šogad visvairāk grāmatu izlasījis Vitālijs Dzalbs – 126, Ināra Stepiņa – 101, Leongina Umbraško – 79, Leontīne Dzalbe – 73. Paldies par aktīvu lasīšanu un bibliotēkas apmeklēšanu izsaku daudziem, kā, piemēram, Annai Dzalbei, Daigai Vigulei, Viktoram Matejam, Helēnai Jakovelei, Janīnai Umbraško, Jeļenai Vigulei. Protams, arī visiem pārējiem lasītājiem.

Gribu visiem novēlēt labu veselību, lasītprieku, optimismu un zinātkāri 2021.gadā.

“Aizraušanās ar lasīšanu- jaunībā baro, vecumā ielīksmo, laimi izdaiļo, nelaimē dod patvērumu un mierinājumu, mājās iepriecina, ārpus mājas netraucē…” Cicerons

2020. gada 22. dec.

Aulejas pagastā jau 6. gada kalendārs!

 Šogad kalendāram iesūtīja savus foto 28 cilvēki. Visiem liels paldies par atsaucību kopējā kalendāra veidošanā. 

Lai Jums visiem mierīgi, skaisti un pārdomu pilni Ziemassvētki! Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā virtuālās izstādes:


https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29306343.pdf

 Salavecis vēlējās nākt ciemos, bet netika, bibliotēka slēgta, tikai pasēdēja vientuļi pie egles...

Interesants piedāvājums "mājsēdes"laikam.

 Katrs no sava datora var izlasīt par Auleju rakstus 2020.gadā. Protams, arī visu avīzi pārlapot, nospiežot uz saites: https://kraslava.bibl...